Slimnīca

Lai saņemtu piedāvājumu, lūdzu aizpildiet prasīto informāciju un nospiediet "sūtīt":
arrow&v

* Ar skeneri aprīkoto darba vietu skaits

arrow&v

** Verifikāciju veikšanai nepieciešams 2D USB portam pievienojams skeneris. Parastais svītrkodu skeneris neder zāļu verifikācijai.

Paldies! Pieprasījums nosūtīts!